Schiedel Uni Plus – coș de fum ceramic

Velux – ferestre de mansardă cu ARTICULARE MEDIANĂ
Bilka Tigla Metalica Clasic
Afiseaza tot

Este sistemul de coş de fum ideal pentru evacuarea fumului şi gazelor de ardere provenite de la surse de căldură individuale (sobe de teracotă, şemineuri) precum şi în cazul centralelor termice de apartament sau cazanelor de mare putere, echipate cu arzătoare atmosferice sau cu camere de ardere în suprapresiune.

Avantajele sistemului Uni Plus

– siguranță în exploatare, prin eliminarea riscurilor incendiilor provocate de coşurile de fum defecte şi a intoxicaţiilor cu monoxid de carbon cauzate de coşurile de fum neetanşe;
– tiraj optim, asigurând funcţionarea sursei de căldură la randament energetic maxim;
– durabilitate ridicată, fiind exclusă, pe toată perioada de exploatare a coşului de fum, necesitatea efectuării unor reparaţii sau intervenţii ulterioare costisitoare;
– montaj simplu și rapid, cu costuri de punere în operă reduse, datorită elementelor componente prefabricate modulate;
– garanția de 30 de ani, asigurată pentru sistemele de coşuri de fum ceramice tip Schiedel, altfel spus, minim 30 de ani de siguranţă şi confort pentru familiile proprietarilor de coşuri de fum Schiedel.

Domenii de utilizare

Sistemul de coş de fum Schiedel UNI Plus se utilizează pentru evacuarea cu tiraj natural a fumului şi a gazelor de ardere provenite de la:

– generatoare de căldură individuale (sobe de teracotă, sobe metalice, şeminee)
– cazane pentru instalaţii de încălzire centrală
– instalaţii termice industriale (cazane de aburi, cuptoare, crematorii, etc.)
Temperatura maximă a gazelor de ardere, în regim normal de funcţionare, nu va depăşi 600° C.

Sistemul de coş de fum Schiedel UNI Plus poate fi folosit pentru combustibili gazoși, lichizi sau solizi.

TUBULATURĂ DE ŞAMOTĂ

Canalul de fum, care intră în contact direct cu reziduurile de ardere, se realizează din tuburi de şamotă de înaltă calitate tip Schiedel. Ele se caracterizează prin secţiune circulară şi rugozitate redusă a pereţilor, rezistenţă la temperaturi ridicate şi la şocuri termice, rezistenţă la coroziune chimică, etanşeitate la gazele arse şi la difuzia vaporilor de apă. Tubulatura cuprinde şi elementele prevăzute cu racordurile pentru uşiţa de curăţire şi racordurile de fum la 45° respectiv 90°. Lungimea de fabricare a tuburilor curente este de 33 cm.

TERMOIZOLAŢIE

Plăcile de vată minerală bazaltică asigură termoizolarea corespunzătoare a coşului de fum, principalele caracteristici ale acestora fiind incombustibilitatea, densitatea şi rigiditatea medie, precum şi stabilitatea termică bună. Plăcile cu crestăturile orientate spre interior, asigură centrarea tubulaturii de şamotă în interiorul mantalei şi permit totodată dilatarea termică liberă a canalului de fum.

MANTA PREFABRICATĂ

Geometria interioară a mantalei include, în afară de golul central pentru canalul de fum, canalele de ventilare naturală a termoizolaţiei şi canalele de armare, pentru diametrele constructive ale coşului de fum cuprinse între Ø14 – 20 cm. Mantaua prefabricată, cu înălţimea modulată de 33 cm, turnată din beton uşor, are rolul de protecţie mecanică şi de asigurare a stabilităţii sistemului.

Accesorii

Accesorizarea completă asigură funcţionarea optimă şi în deplină siguranţă a sistemului. Din această categorie de elemente componente fac parte următoarele piese:

– piatra soclu (colectorul de condens);
– grilajul de ventilare a termoizolaţiei;
– uşiţa de curăţire etanşă şi termorezistentă;
– deflectorul;
– placa de acoperire prefabricată.
Elementele prefabricate de manta finisate, placa de acoperire din beton armat cu fibră de sticlă, conul de evacuare şi setul de asigurare statică tip Schiedel sunt accesorii opţionale.

Va stam la dispozitie la